Reaching the world for Christ Postadres: Giften: Postbus 91010 NL44 INGB 0007 3535 74 3007 MA Rotterdam Ten name van Kerkgenootschap Ons Geloof Nederland Mobiel: 0637018250 E-mail: Lambano@parsafellis.com   © Ons Geloof 2011-2020. All rights reserved. Wilt u zendingsvriend worden van Ons Geloof dan kunt u contact met ons opnemen via geven@onsgeloof-rotterdam.nl. Privacy Wij erkennen dat het doneren aan gemeente Ons Geloof een persoonlijke kwestie is en wij zullen uw gift confidentieel behandelen. ANBI info & Verslag Activiteiten 2022 Financieel jaarverslag 2022 Ons Geloof heeft een ANBI-status, dat betekent dat uw giften aftrekbaar bij de Belastingsdienst.